Välkommen till Källö-Knipplas Öråd

 

 


Nästa styrelsemöte: 2014-08-17 kl 11.00 i Föreningsgården

 

 

Knipplebor!

Möt kommunens

politiker

Söndagen 24 augusti kl 16 i

Föreningsgården

Ö-rådet har inbjudit representanter för de politiska

partierna till ett informationsmöte inför höstens

kommunalval.

Följande frågor är av särskilt intresse:

Varvsområdet

Skolan

Kommunikationer

Återvinning

Skötsel av allmänna rum

Gatuupprustning

Framtiden för Knippla

Kom med och ställ frågor om Knipplas framtid.

Det är vid kommunalvalet den 14 september

som du kan vara med och påverka utvecklingen

Ö-rådet

 

 

Ge oss din e-postadress, så kan Du få elektroniska meddelanden från Ö-rådet. Klicka här och skicka oss ett meddelande.

                           Pärlan i Öckerö kommun i Västra Götaland 

Skriv till Örådet; tyck till om något, fråga eller föreslå något kanske..

 

32408df3sf