Välkommen till Källö-Knipplas Öråd

 

 


Nästa styrelsemöte: 2014-03-02 kl 11.00

 

Knippla Ö-råd, Knippla Hamnförening

Centrumlivs, KIK, PRO

Inbjuder till ett informationsmöte om sina verksamheter i KIK lokalen

Söndag 9 mars kl 11.00

 

Alla intresserade knipplebor är välkomna att höra och ställa frågor om föreningarnas verksamheter

 

Ev frågor som man önskar skall tas upp kan föranmälas skriftligt till Tomas Hafstrand

 

Ge oss din e-postadress, så kan Du få elektroniska meddelanden från Ö-rådet. Klicka här och skicka oss ett meddelande.

                           Pärlan i Öckerö kommun i Västra Götaland 

Skriv till Örådet; tyck till om något, fråga eller föreslå något kanske..

 

32408df3sf