Källö-Knippla Öråd

 

 

Ö-rådet har som uppgift att tillvarata öbornas intressen och framföra dessa inför myndigheter och relevanta organisationer. Till hjärtefrågorna hör skolan, äldreboende, kommunikationer (både färjetrafik, allmänna transporter samt telekommunikation).

Samordning sker också med idrottsverksamheten och med hamnstyrelsen på Knippla.

Någon gånger per år hålls också gemensamma möten med Öckerö kommuns andra Ö-råd.

 

 

Knippla Ö-råd 2013-2014 Period/år
Ordförande: Tomas Hafstrand 1av1
Vice ordförande: Eivind Orvarsson 2av2
Sekreterare: Lars Hammarson 2av2
Ordinarie ledamöter: Ingvar Persson 2av2
Kassör Elisabeth Nilsson 2av2
Caroline Claesson 2av2
   
  Jimmy Löfving 1av2
Suppleanter: Charlotte Karlsson 1av1
 
Willy Andersson 1av2
   
Revisorer: Agneta Andersson 1av1
Ylva Nilsson 1av1
R.Suppleant: Inger Tornberg 1av1
Valberedning: Rolf Magnusson 1av2
  Yvonne Kihlman 2av2
Ulf Lindholm 2av2

 

 

 

      Källö-Knippla, Bohuslän

 

Skriv till Örådet; tyck till om något, fråga eller föreslå något kanske..